Báo giá: Mr.Tuyến - 0962602870 (Zalo)

Email: SucSongMT@gmail.com

Lọc sản phẩm

Giấy chứng nhận

Trách nhiệm nhà sản xuất

  • Cung cấp sản phẩm cho bên mua theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và tiêu chuẩn theo mẫu thiết kế đã được 02 bên cùng ký duyệt.
  • Cung cấp cho bên B hóa đơn GTGT.
  • Trường hợp Bên bán giao sản phẩm không đúng với chất lượng, quy cách và mẫu mã như đã thỏa thuận, Bên mua có quyền yêu cầu Bên bán làm lại trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi của Bên B, đồng thời tương ứng với số ngày làm lại tính vào số ngày phạt do chậm tiến độ của Bên bán.
  • Nếu Bên bán tự ý hủy ngang và không tiếp tục làm hàng cho Bên mua thì sẽ chịu phạt tối đa không quá 8% trên tổng giá trị đơn hàng hai bên đã ký.
  • Khi có sự tranh chấp với bên thứ 3 về nội dung thông tin, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền đối với nội dung thông tin trên sản phẩm theo yêu cầu của Bên mua thì Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm và Bên bán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên mua bồi thường thiệt hại cho Bên bán (nếu có).
  • Bên bán cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần vì lợi ích đôi bên.
  • Trường hợp bất khả kháng (do thiên tai, hỏa hoạn…) bên bán sẽ có trách nhiệm thông báo cho bên mua để cùng giải quyết.
  • Trường hợp phát sinh những bất đồng mà 2 bên không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa kinh tế - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh giải quyết, phán quyết  của Tòa là quyết định cuối cùng mà hai bên buộc phải tuân theo. Mọi chi phí cho việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu, trừ  khi có thỏa thuận khác.
  • Hợp đồng được xem đã thanh lý kể từ lúc hai bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình về giao hàng và thanh toán mà không có bất kỳ khiếu nại nào của các bên.
  • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi sửa đổi bổ sung vào nội dung hợp đồng chỉ có giá trị khi có thỏa thuận bằng văn bản chính thức giữa hai bên.

   

  Giám Đốc

  Nguyễn Minh Tuyến

  0962.602870

  sucsongmt@gmail.com

  Tin khác

    Ý kiến khách hàng về công ty Sức Sống
    Giấy phép kinh doanh
    Hướng dẫn mua hàng và thanh toán
    Chính sách vận chuyển hàng hóa
    Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.
    Điều khoản sử dụng website
  0 SP đã chọn